วันที่: 10 เมษายน 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team

24 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

มอบเงินช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบอุบัติเหตุ

12 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบอุบัติเหตุ

4 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

รับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562

29 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ประชุมกรรมการรับนักเรียน

15 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

8 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ศุภระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2563

2 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

26 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินช่วยเหลือเนตรนารี

18 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การแข่งขันกิจกรรมทางลูกเสือ

12 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเจ็บป่วย

24 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

นักเรียนประสบอัคคีภัย

18 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ค่ายทักษะชีวิต

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบบ้านรวมน้ำใจ 3

31 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2562 SUPAPORN OUYNONG

ดูทั้งหมด