วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มงานกฎหมายและคดี


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

26 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

26 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์

ประกาศ สพป.จบ.2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2563

25 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์

ช่องทางการแจ้งเหตุ กรณีลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ และการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

17 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์

อย่าหลงเชื่อ การแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์

15 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับวินัยฯ

15 มิถุนายน 2563 นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์

ดูทั้งหมด