วันที่: 15 ตุลาคม 2562

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายทักษะชีวิต

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ประเมินเชิงประจักษ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

14 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์และเยี่ยมค่ายลูกเสืกวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบบ้านรวมน้ำใจ 3

31 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

21 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค

17 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

กิจกรรมงานวันเด็ก ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ

13 มกราคม 2561 admin

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 9

14 ธันวาคม 2560 admin

เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2 พฤศจิกายน 2560 admin

กิจกรรม“เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

29 สิงหาคม 2560 admin

ดูทั้งหมด