วันที่: 28 มกราคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

8 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

26 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

18 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

13 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การประชุมขับเคลื่อนประสานงานความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียนฯ

29 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ประชุมการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference

19 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

พิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาในกิจกรรม“วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดจันทบุรี”

16 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

สมาคมชาวจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี

10 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

9 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน

8 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

เปิดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

5 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

30 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบหนังสือขอบคุณ พร้อมเกียรติบัตรให้กับ พระครูปลัดน้ำ มนฺตชาโต เลขานุการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ณ กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง (ป่ามะขาม) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

29 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

28 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเจ็บป่วย

24 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

นักเรียนประสบอัคคีภัย

18 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ค่ายทักษะชีวิต

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ประเมินเชิงประจักษ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

14 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์และเยี่ยมค่ายลูกเสืกวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบบ้านรวมน้ำใจ 3

31 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

21 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค

17 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

กิจกรรมงานวันเด็ก ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ

13 มกราคม 2561 admin

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 9

14 ธันวาคม 2560 admin

เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2 พฤศจิกายน 2560 admin

กิจกรรม“เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

29 สิงหาคม 2560 admin

ดูทั้งหมด