วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามมาตรการและการดำเนินงาน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

22 มกราคม 2564 นางกันญา ลือพงษ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

20 มกราคม 2564 นางกันญา ลือพงษ์

มาตรการและการดำเนินการ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

15 มกราคม 2564 นางกันญา ลือพงษ์

พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.)

20 กรกฎาคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบทางไกล Teleconference

16 กรกฎาคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนด้วยระบบ Video Conference

22 มิถุนายน 2563 นางกันญา ลือพงษ์

สร้างบ้านให้นักเรียน

22 มิถุนายน 2563 นางกันญา ลือพงษ์

เยี่ยมบ้านนักเรียน

11 มิถุนายน 2563 นางกันญา ลือพงษ์

เยี่ยมบ้านนักเรียน

10 มิถุนายน 2563 นางกันญา ลือพงษ์

เยี่ยมบ้านนักเรียน

5 มิถุนายน 2563 นางกันญา ลือพงษ์

สร้างบ้านให้นักเรียนยากจน

21 พฤษภาคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ประชาสัมพันธ์มาตราการลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

17 เมษายน 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ

27 มีนาคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

การเผยแพร่องค์ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-19

11 มีนาคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพและมีงานทำ

5 มีนาคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบอุบัติเหตุ

4 มีนาคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบอุบัติเหตุ

12 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบอุบัติเหตุ

4 กุมภาพันธ์ 2563 นางกันญา ลือพงษ์

รับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562

29 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

15 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ประชุมกรรมการรับนักเรียน

15 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2563

12 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

8 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ศุภระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2563

2 มกราคม 2563 นางกันญา ลือพงษ์

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

26 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบเงินช่วยเหลือเนตรนารี

18 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

13 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การประชุมขับเคลื่อนประสานงานความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียนฯ

29 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ประชุมการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference

19 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

พิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาในกิจกรรม“วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดจันทบุรี”

16 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การแข่งขันกิจกรรมทางลูกเสือ

12 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

สมาคมชาวจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี

10 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

9 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน

8 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

เปิดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

5 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

1 พฤศจิกายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

30 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบหนังสือขอบคุณ พร้อมเกียรติบัตรให้กับ พระครูปลัดน้ำ มนฺตชาโต เลขานุการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ณ กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง (ป่ามะขาม) อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

29 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

28 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเจ็บป่วย

24 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

นักเรียนประสบอัคคีภัย

18 ตุลาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ค่ายทักษะชีวิต

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ประเมินเชิงประจักษ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

14 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์และเยี่ยมค่ายลูกเสืกวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

5 มิถุนายน 2562 นางกันญา ลือพงษ์

มอบบ้านรวมน้ำใจ 3

31 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

21 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค

17 พฤษภาคม 2562 นางกันญา ลือพงษ์

กิจกรรมงานวันเด็ก ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ

13 มกราคม 2561 admin

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 9

14 ธันวาคม 2560 admin

เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2 พฤศจิกายน 2560 admin

กิจกรรม“เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

29 สิงหาคม 2560 admin

ดูทั้งหมด