วันที่: 10 เมษายน 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มนโยบายและแผน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม)

17 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอเขาคิชฌกูฏ)

17 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอแหลมสิงห์)

16 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอขลุง)

16 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอสอยดาว)

15 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอโป่งน้ำร้อน)

15 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 9

11 กันยายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 กันยายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

15 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

12 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

30 พฤษภาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)

29 พฤษภาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

ระบบบัญชีทางการศึกษา เปิดระบบให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้ว โดยเปิดระบบวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

16 พฤษภาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

ดูทั้งหมด