วันที่: 8 กรกฎาคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการบริหารการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

13 มิถุนายน 2562 คุณลอย เต่าทอง

การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

4 มิถุนายน 2562 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มสธ.จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๐๖ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

15 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มสธ.จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๐๖ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

14 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนละ ๒ คน ใน วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒

12 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๐๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

8 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

25 มกราคม 2561 Admin

ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่2561

29 ธันวาคม 2560 admin

ดูทั้งหมด