วันที่: 8 กรกฎาคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

หน่วยตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด

11 กรกฎาคม 2562 ARAYA SRIPAYA

ร่วมพิธีวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

30 พฤษภาคม 2562 ARAYA SRIPAYA

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก

9 เมษายน 2562 ARAYA SRIPAYA

ร่วมพิธีวันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

6 เมษายน 2562 ARAYA SRIPAYA

ดูทั้งหมด