วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

หน่วยตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณประจำปี 2563 โรงเรียนวัดอิมั้ง

17 กรกฎาคม 2563 ARAYA SRIPAYA

การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563

15 กรกฎาคม 2563 ARAYA SRIPAYA

การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ ประะจำปี 2563 โรงเรียนวัดเวฬุวัน

14 กรกฎาคม 2563 ARAYA SRIPAYA

ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก

9 เมษายน 2562 ARAYA SRIPAYA

ร่วมพิธีวันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

6 เมษายน 2562 ARAYA SRIPAYA

ดูทั้งหมด