วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มบริหารงานบุคคล


ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

6 ธันวาคม 2564 นายประพฤติ จิตรสมาน

การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูฯ และกำหนดวิชาเอกทดแทนตำแหน่งว่าง ครั้งที่ 8/2563

26 พฤศจิกายน 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอนแข่งขัน ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

1 ตุลาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2563

6 กันยายน 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563

2 กันยายน 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

17 สิงหาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่

4 สิงหาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สพป.จันทบุรี เขต 2 มีการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจการประเมินผลสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

13 พฤษภาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา

8 เมษายน 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

31 มีนาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ "ตำแหน่งครูผู้สอน"

25 มีนาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2563

17 มีนาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

12 มีนาคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

29 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

25 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team

24 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

10 กุมภาพันธ์ 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563

13 มกราคม 2563 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(ประกาศเพิ่มเติม)

22 พฤศจิกายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพํฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17 กันยายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (6 เดือน)

27 สิงหาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

26 สิงหาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

20 สิงหาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16 สิงหาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

5 พฤษภาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม มีสุข

29 เมษายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณห้องประชุมมีสุข

10 เมษายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) และผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข

14 มีนาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข

14 มีนาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ดูทั้งหมด