วันที่: 25 สิงหาคม 2562

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มบริหารงานบุคคล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

1 กรกฎาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

5 พฤษภาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม มีสุข

29 เมษายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณห้องประชุมมีสุข

10 เมษายน 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) และผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข

14 มีนาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

การประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข

14 มีนาคม 2562 นายประพฤติ จิตรสมาน

ดูทั้งหมด