วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมเพื่อรับทราบข้อหารือการคิดค่าปรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์

8 เมษายน 2563 SUPAPORN OUYNONG

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

23 ตุลาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2562

15 กรกฎาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. ประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับเขตพื้นที่การษึกษาและโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 พฤษภาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

10 พฤษภาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

5 พฤษภาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ในวันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมีสุข

2 พฤษภาคม 2562 SUPAPORN OUYNONG

วันข้าราชการพลเรือน

1 เมษายน 2562 SUPAPORN OUYNONG

ดูทั้งหมด