วันที่: 15 ตุลาคม 2562

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

23 พฤษภาคม 2562 Naruenee Onwong

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Onlilne ให้เกิดประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

15 ธันวาคม 2561 Naruenee Onwong

ดูทั้งหมด