เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะข้าราชการฯ เดินทางไปพบปะ พูดคุย กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสลุด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมยืนแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง และร่วมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง และการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี ในโอกาสนี้ นางพิชญา เบี้ยแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสลุด กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสลุด ได้ร่วมให้การต้อนรับ