ประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)


วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมมีสุข สพป. จันทบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ได้ประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ราย