ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอสอยดาว)


วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายขวัฒน์ ฉมังลาภ ปลัดอำเภอสอยดาว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอสอยดาว) โดยมีนายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี