ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม)


วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศิริศักดิ์ ผดุงโภค ปลัดอำเภอมะขาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม) โดยมีนายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี