งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ที่ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี