เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนเจ็บป่วย


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางสาวดรุณี วัฒฐานะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โดยการมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และเงินโครงการ 1 บาท ปาดน้ำตา จำนวน 3,000 บาท ให้ เด็กชายธนพล เรืองผล นักเรียนโรงเรียนบ้านซับตารี