นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และบุคลากรจาก สพป.จันทบุรี เขต 1 / เขต 2 และ สพม. 17 ได้ให้การต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. ที่ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน / ฉก.ชน. / พสน. และยาเสพติด