โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จำนวน 10 คน ป.6 จำนวน 37 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 จำนวน 9 คน ป.6 จำนวน 32 คน