สมาคมชาวจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สมาคมชาวจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รับทุนจำนวน 14 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุม 35201 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี