พิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาในกิจกรรม“วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดจันทบุรี”


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษา ในกิจกรรม “วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดจันทบุรี” ณ หอประชุมชยางกูร โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี