พิธีมอบแท็งค์น้ำ โรงเรียนวัดบางชันฯ


วันที่ 29 พฤษภาคม2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ..สพป.จบ.2 มอบหมายให้ นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ พร้อมด้วยนางสาววิสา บัวหลวง และนางวรรณกร นวลสุวรรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบแท็งค์น้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ ให้แก่ "โรงเรียนวัดบางชันฯ" โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีนี้