โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จบ.2 เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ สพป.จบ.2 และโรงแรมสวีท รีสอร์ท(แพผู้ใหญ่ขาว) ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน วิทยากรประจำกลุ่มประกอบด้วย นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป.จบ.2 นายชัยชาญ ศรีสังข์ ผอ.รร.พลิ้ว นายภูรินทร์ นิยมนา ผอ.รร.วัดโป่ง นางวันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์ ผอ.รร.บ้านทรัพย์สินพูน และนางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ