การประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวดจันทบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและบรรยายพิเศษบทบาทภารกิจของกาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงรับฟัง