รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563


นางสาวรังสินี โพธิสุข ครู โรงเรียนบ้านทับช้าง