มอบเงินช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบอุบัติเหตุ


เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ นายวิศรุต สวัสดิภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน ซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชน อาการสาหัส ถูกตัดขาข้างขวา ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดย สพป.จันทบุรี เขต ๒ ได้มอบเงินโครงการวันละ ๑ บาท ปาดน้ำตา ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนฉุกเฉิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท