คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสด์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกาษจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาา จันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2