มอบเงินช่วยเหลือลูกเสือที่ประสบอุบัติเหตุ


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ ได้มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.โรงเรียนพลิ้ว และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ เด็กชายแสนเสน่ห์ แก้วขาว นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนพลิ้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุหกล้ม ทำให้แขนซ้ายหัก ต้องทำการผ่าตัด ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดย สพป.จันทบุรี เขต ๒ ได้มอบเงินโครงการวันละ ๑ บาท ปาดน้ำตา ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนฉุกเฉิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท