ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2562


ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2