การรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ "ตำแหน่งครูผู้สอน"


วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง จำนวน 5 ราย วิชาเอกภาษาไทย 1 ราย - โรงเรียนวัดเวฬุวัน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 ราย - โรงเรียนบ้านตรอกนอง วิชาเอกสังคมศึกษา 3 ราย - โรงเรียนวัดโป่ง - โรงเรียนวัดหนองชิ่ม - โรงเรียนบ้านตามูล