การประชุมคอนเฟอร์เร็นจ์ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด รับชมและรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบคอนเฟอร์เร็นท์ เรื่อง การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2 ภาพ/ข่าว : ศัณศณี ประดิษฐศิลป์ ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2