คลังจังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง ระบบการบริจาคอิเลคทรอนิกส์


2 พฤษภาคม 2562/10.00 น. นางลาวัลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางธัชพร ตั้งมั่น ผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ e-donation แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม ดี ภาพ/ข่าว: ศัณศณี ประดิษฐศิลป์ ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2