วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2