ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุน “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)” ประจำปีการศึกษา 2564 ของมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โดยให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยครูผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครออนไลน์ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการได้ทาง www.fulbrightthai.org และการรับสมัครจากเดิมสิ้นสุดภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. ขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.