อย่าหลงเชื่อ การแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์


อย่าหลงเชื่อ การแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ ว่าเป็นผู้ผลิตและขายแบบฝึกหัด แบบทักษะใบงานและใบความรู้ การแอบอ้างการใช้สัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน