ประกาศ สพป.จบ.2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2563


ประกาศ สพป.จบ.2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2563