วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. ประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับเขตพื้นที่การษึกษาและโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. ประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับเขตพื้นที่การษึกษาและโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562