เยี่ยมบ้านนักเรียน


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน ออกเยี่ยมบ้าน ด.ญ.กนกรัตน์ เพชรล้วน นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านคลองตาคง ด.ญ.ศุภนุช แจ่มแจ้ง นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา และ ด.ช.กู้เกียรติ ตุมชาติ นักเรียน ชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านใหม่ ได้มอบเครื่องอุปโภคและหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน