พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.)


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม นักจิตวิทยา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) และการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ