สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ


เมื่อวันนี้ ( 24 ก.ค.63 ) ที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ กอ.รมน./ มทบ.19 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางกะไชย ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯ ในครั้งนี้ด้วย