สพป.จันทบุรี เขต2 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (28 กรกฏาคม 2563) โดยประธานในพิธี นายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม ดี (สพป.จันทบุรี เขต 2)