ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายภาณพ แจ้งพลอย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2