ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 ได้แก่ นายธนาวุฒิ ปั้นชา ครู โรงเรียนบ้านเขาทอง