ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.จันทบุรี เขต 2


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.จบ.2 ผู้ประสานงานอำเภอและผู้อำนวยการกลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2