การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)


วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมจัดการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ให้เป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2