ปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณห้องประชุมมีสุข


ปฐมนิเทศการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณห้องประชุมมีสุข