ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


25 มกราคม 2561***นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยฯ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี - ตราด ในโอกาสนี้ น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.จันทบุรี เขต 1