ระบบบัญชีทางการศึกษา เปิดระบบให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้ว โดยเปิดระบบวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562


โดยเปิดระบบวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562