การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562


สพป.จันทบุรี เขต 2 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย ได้ที่ https://bit.ly/2VYtEvB ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2562