สัมมนา พลิกโฉมการศึกษาไทย


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.นฤณี อ่อนวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา "พลิกโฉมการศึกษาฯ" โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาเลขาธิการ สพฐ.ด้านนโยบายและแผน และประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนตรัง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ได้รับมอบเกียรติ โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยพระยุคลบาท