ตำรวจ สภ.โป่งน้ำร้อน มอบห้องน้ำให้โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องน้ำ จาก ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดสร้าง และมอบให้โรงเรียน บ้านคลองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียน